Одбележување на 20 годишнината од Основниот политички договор меѓу Република Северна Македонија и Романија

30 април 2021

Денес ја одбележуваме Спогодбата за пријателство и соработка меѓу Република Северна Македонија и Романија, потпишана  пред 20 години во Букурешт, а со која се воспостави рамката за политичките, економските и односите во областа на културата. Нашите земји се силни партнери, а билатералната соработка уредена со Спогодбата продолжува и натаму да се развива.

Во дваесетте години што изминаа од потпишувањето на Спогодбата бевме сведоци на многу настани од историско значење за двете земји. Во овие дваесет години исто така се продлабочија нашите билатерални односи, што е потврдено со бројни средби на сите нивоа, на кои се разгледувани најразлични прашања, почнувајќи од економските па сѐ до прашањата од областа  на научната, културната и образовната соработка. Уште од почетокот на сѐ уште актуелната пандемија на КОВИД-19, нашите две земји работеа заеднички со цел да ги ублажат последиците од пандемијата за граѓаните.

Би сакале да ја искористиме оваа прилика уште еднаш да ја нагласиме важноста на процесот на проширување на Европската унија. Во овој контекст, Република Северна Македонија и Романија ги користат сите форми за соработка, вклучително и Меморандумот за соработка во областа на европската интеграција,  потпишан во 2019 г. Цврсто сме убедени дека европскиот проект ќе биде успешен само со пристапувањето на земјите од Западниот Балкан, како и дека европската стабилност и безбедност во голема мерка зависат од успешната интеграција на овие земји.

Исто така, имаме интерес за градење на силни и продуктивни односи во рамките на НАТО, засновани на нашите заеднички стратешки и безбедносни интереси.

Република Северна Македонија и Романија исто така заеднички работат во рамките на регионалната соработка, која пак има суштинска улога во однос на стабилноста и одржливиот развој на нашиот Регион.

Убедени сме дека нашите идни односи ќе бидат уште посилни и поблиски и дека уште повеќе ќе ја зајакнеме и ќе ја прошириме нашата соработка на повеќе полиња. Натаму, веруваме дека јакнењето на економските врски и трговијата меѓу нашите две земји наскоро ќе резултира со реализација на реалните потенцијали во овие области.

Република Северна Македонија и Романија исто така особено ги вреднуваат и унапредуваат нивните малцинствата по род како и етничките заедници и нивниот етнички, културен, јазичен и верски идентитет. Преку градење на цврсти и долготрајни мостови за соработка меѓу нашите две земји, тие ќе продолжат да го даваат најважниот придонес кон нашето трајно пријателство.